(WCSA.WORLD) Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới (P2) - Thư viện quốc gia ở Rio de Janeiro, Brazil.

14-11-2017

(WCSA.WORLD - Kyluc.vn) Khoảng 9 triệu tài liệu được lưu trữ trong Thư viện Quốc gia Brazil ở Rio de Janeiro. Xếp hạng thứ bảy trong số các thư viện khác trên khắp thế giới, có một bộ sưu tập hàng chục ngàn bức ảnh, được công nhận là một trong những kì quang của UNESCO .

Biblioteca Nacional do Brasil là kho lưu trữ di sản thư tịch và tài liệu của Brazil. Thư viện này nằm ở Rio de Janeiro, tại quảng trường Cinelândia.

Thư viện lớn nhất ở Mỹ Latinh và lớn thứ 7 trên thế giới, bộ sưu tập của nó bao gồm khoảng 9 triệu tài liệu. Đây là nơi tổ chức các khoá học về khoa học thư viện đầu tiên ở châu Mỹ Latinh và là nơi tiên phong việc hiện đại hoá các dịch vụ thư viện, bao gồm cả việc phát triển các cơ sở dữ liệu trực tuyến.

Lịch sử của Thư viện Quốc gia bắt đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 1755, khi Lisbon bị động đất mạnh. Thư viện Hoàng gia được coi là một trong những thư viện quan trọng nhất ở châu Âu vào thời điểm đó.

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu ( Wcsa.world)


Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Bia hơi Hà Nội
Vietjetair
Công viên châu Á
Nissin
Làng sen Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ