[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 04.11.2019 - Kỷ niệm 173 năm Benjamin F. Palmer phát minh ra chân giả, năm 1846

04-11-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Benjamin Franklin Palmer ở Meredith, New Hampshire, không hề liên quan đến người sáng lập Benjamin Franklin, nhưng cả hai đều có chung niềm đam mê trong việc phát minh.

 

Vào ngày này năm 1846, Palmer nhận được bằng sáng chế mang số 4,834 cho phát minh chân giả. Chân giả sử dụng lò xo và dây kim loại hoạt động như gân và khớp như chân thật. Chúng có thể uốn và cử động linh hoạt tương đương chân thật.

 

Trước khi Palmer phát minh ra chân giả,  người khuyết tật chỉ sử dụng nạng. Phát minh chân giả giúp nhiều người sống một cuộc sống năng động hơn. Thậm chí người có chân giả còn có thể tham gia cạnh tranh thi đấu các sự kiện thể thao hay chạy marathon. Hiện nay chân giả vẫn còn đang được tiếp tục cải thiện ngày một tốt hơn.

Theo Liên Minh Kỷ  Lục Thế Giới (Worldkings.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ