[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm – 07.01.2021 – Kỷ niệm 18 năm Steve Jobs công bố rằng Apple phát triển được trình duyệt web riêng của họ "Safari", năm 2003

07-01-2021

(WorldKings.org – Kyluc.vn) Safari là một trình duyệt web được phát triển bởi tập đoàn Apple và được cài đặt kèm theo hệ điều hành Mac OS X. Được phát hành dưới dạng beta vào ngày 7 tháng 1, năm 2003, và là trình duyệt mặc định trong hệ điều hành Mac OS X v10.3 và các phiên bản sau đó.

 

Nó cũng là trình duyệt Web được cài đặt mặc định trên các máy iPhone,iPad và iPod touch của Apple. Phiên bản Safari cho hệ điều hành Windows được phát hành vào 11 tháng 6, năm 2007, hỗ trợ Windows XP, Windows Vista và Windows 7. Bản ổn định và mới nhất là Safari 6.0.4 (16.04.2013), dành cho cả Windows và Mac OS X. Trong tháng 3 năm 2013, Safari là trình duyệt được dùng nhiều thứ 4, sau Google Chrome,Internet Explorer, và Mozilla Firefox.

 

 

Vào ngày 7 /1/2003, tại Macworld San Francisco, Steve Jobs đã công bố rằng Apple đã phát triển trình duyệt web riêng của họ, mang tên Safari. Apple phát hành phiên bản beta đầu tiên cho OS X ngày hôm đó. Một số phiên bản beta chính thức và không chính thức theo sau, cho đến khi phiên bản 1.0 được phát hành vào ngày 23 /6/2003.

 

 

Ban đầu chỉ có thể tải riêng cho Mac OS X v10.2, từ 24 /10/2003 nó được xem như là trình duyệt mặc định từ OS X v10.3, Internet Explorer cho Mac chỉ còn là một trình duyệt khác. 1.0.3, phát hành vào ngày 13 /8/2004 là phiên bản mới nhất hỗ trợ Mac OS X v10.2, trong khi 1.3.2, phát hành vào ngày 12 /1/2006 là phiên bản mới nhất hỗ trợ Mac OS X v10.3. Tuy nhiên, OS X 10,3 nhận được bản cập nhật bảo mật thông qua năm 2007.

 

 

Theo Liên Minh Kỷ  Lục Thế Giới (Worldkings.org)      


Thiên Kim (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ