[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm – 12.02.2020 – Kỷ niệm 46 năm Stephen Kovacs nhận được bằng sáng chế cho một máy bơm tim từ tính, năm 1974

12-02-2020

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Ngày này trong lịch sử bằng sáng chế - ngày 12 tháng 2 năm 1974, Stephen Kovacs đã nhận được bằng sáng chế cho một máy bơm tim từ tính.

Bơm tim điều khiển từ tính đã sử dụng chuyển động tương đối giữa các từ trường đối lập để tạo ra chuyển động của piston bơm, mô phỏng hoạt động bơm xung của tim tự nhiên.

 

Bơm tim có hai phần riêng biệt. Phần đầu tiên bao gồm các buồng bơm và van, và được điều chỉnh để được nhúng trong khoang ngực. Phần thứ hai, được điều chỉnh để gắn vào bên ngoài của thành ngực, mang nam châm và liên kết cơ học. Chuyển động của nam châm bên ngoài gây ra chuyển động piston bơm trong buồng bơm.

Tính năng chính của sáng chế này là cung cấp một máy bơm tim sẽ nhân đôi cả hoạt động bơm xung của tim tự nhiên cùng với các dải huyết áp liên quan được tạo ra trong hệ thống động mạch.

Theo Liên Minh Kỷ  Lục Thế Giới (Worldkings.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ