[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 14.08.2019 - Kỷ niệm 134 năm người Nhật Bản đầu tiên - Zuisho Hotta nhận bằng sáng chế với phát minh sơn chống gỉ sét cho thân tàu năm 1885

14-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào ngày này năm 1885, bằng sáng chế đầu tiên của Nhật Bản được ban hành. Nó được trao cho Zuisho Hotta với phát minh sơn chống ăn mòn cho thân tàu.

Lịch sử của bằng sáng chế Nhật Bản bắt đầu trong thời đại Minh Trị, với sự ra đời của khái niệm về bằng sáng chế cho Nhật Bản của ông Fukuzawa Yukichi năm 1867. Năm 1871, một hệ thống bằng sáng chế thử nghiệm đã được thực hiện nhưng nó đã bị lãng quên vào năm sau.

 

 

'Đạo luật độc quyền sáng chế', được thiết kế từ Luật Sáng chế Pháp và là luật sáng chế đầu tiên, được ban hành năm 1885 và 7 bằng sáng chế đầu tiên được cấp vào ngày 14 tháng 8 năm 1885 theo luật mới. Hotta Zuisho đã đạt được bằng sáng chế Nhật Bản số 1 cho một loại sơn chống ăn mòn.

 

 

Trên thực tế, bảy bằng sáng chế đầu tiên của Nhật Bản theo Đạo luật độc quyền bằng sáng chế đã được cấp vào ngày 14 tháng 8 năm 1885. Takabayashi Kenzo thu được bằng sáng chế số 2-4 cho máy chế biến chè. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản trở thành một quốc gia nộp đơn bằng sáng chế nhiều nhất. Thậm chí ngày nay, Nhật Bản là nước đệ trình bằng sáng chế lớn thứ ba và là quốc gia cấp bằng sáng chế lớn nhất thế giới. Mỗi năm, 2.250 đơn xin cấp bằng sáng chế được nộp cho mỗi triệu dân ở Nhật Bản.

 

 

Theo Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (Worldkings.org)

 

Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org) - Hình internet)

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ