[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm – 24.03.2021 – Kỷ niệm 130 năm Charles C. Freeman phát minh ra tăm, năm 1891

24-03-2021

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào ngày 24 tháng 3 năm 1891, Tăm được cấp bằng sáng chế bởi Charles C. Freeman.

 

 

Tăm là dụng cụ lâu đời nhất để làm sạch răng. Nó được biết là có trước sự xuất hiện của con người hiện đại rất sớm. Hộp sọ của người Neanderthal, cũng như Homo sapiens, đã cho thấy dấu hiệu rõ ràng về việc có răng được làm sạch bằng một công cụ.

 

 

Charles C Freeman đã được cấp bằng sáng chế cho phát minh tăm xỉa răng được nén và đánh bóng trong quá trình sản xuất để tạo ra một cây tăm nhẵn mịn. Tăm xỉa răng cũng được sử dụng cho các dịp lễ hội, và thường được sử dụng để ăn món khai vị.

 

 

Theo Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (Worldkings.org)

 

Thiên Kim (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ