[WORLDKINGS] Top 100 Bảo tàng nổi tiếng trên thế giới – (P.35) – National Museum of American History (Mỹ): Bảo tàng trưng bày hiện vật về lịch sử quân sự, khoa học, văn hóa và chính trị Hoa Kỳ

22-12-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bảo tàng là một phần của Viện Smithsonian và nằm trên khu mua sắm National Mall ở Đường 14 và Đại lộ Hiến pháp NW ở Washington, D.C.

Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử Hoa Kỳ: Trung tâm Kenneth E. Behring chuyên thu thập, bảo tồn và trưng bày các di sản của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực lịch sử xã hội, chính trị, văn hóa, khoa học và quân sự. Trong số các mặt hàng được trưng bày có bản gốc của lá cờ Star-Spangled Banner.

Bảo tàng là một phần của Viện Smithsonian và nằm trên khu mua sắm National Mall ở Đường 14 và Đại lộ Hiến pháp NW ở Washington, D.C.

Bảo tàng mở cửa vào năm 1964 với tên gọi Bảo tàng Lịch sử và Công nghệ. Đây là một trong những công trình kiến trúc cuối cùng được thiết kế bởi công ty kiến trúc nổi tiếng McKim Mead & White.

Năm 1980, bảo tàng được đổi tên thành Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ để thể hiện rõ sứ mệnh trong việc thu thập, chăm sóc, nghiên cứu và giải thích các hiện vật phản ánh trải nghiệm của người dân Hoa Kỳ.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kiến Trung (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ