[WORLDKINGS] Top 100 doanh nghiệp hơn 100 năm tuổi trên thế giới - P21 - Standard Bank of South Africa (Nam Phi) : Chặng đường phát triển 157 năm của Ngân hàng lớn nhất Châu Phi (1862)

05-09-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Standard Bank là một trong "bốn ngân hàng lớn" ở Nam Phi và là ngân hàng lớn nhất ở châu Phi (các ngân hàng khác là Absa, FNB và Nedbank).

 

 

Standard Bank of South Africa Limited là một tập đoàn dịch vụ tài chính của Nam Phi và là ngân hàng cho vay tài sản lớn nhất của Châu Phi. Trụ sở của ngân hàng đặt tại Standard Bank Center, nằm ở Simmonds Street, Johannesburg.

 

 

Ngân hàng, hiện nay được gọi là Standard Bank được thành lập vào năm 1862 với tư cách là một công ty con ở Nam Phi của ngân hàng Standard Bank của Anh, sau đó được đổi thành Standard Bank of South Africa.Công việc kinh doanh bắt đầu kinh doanh trong một căn lều ở Johannesburg, được gọi là Trại Ferreira. Vào năm 1886, Standard Bank đã trở thành ngân hàng đầu tiên mở chi nhánh tại “cánh đồng vàng” Witwatersrand.

 

 

Chi nhánh thứ hai tại Johannesburg được khai trương tại Phố Eloff vào ngày 1 tháng 11 năm 1901. Năm 1959, ngân hàng chuyển trụ sở chính từ Pretoria đến Johannesburg và vào năm 1970, công ty sở hữu một tòa nhà trụ sở mới tại số 78 Phố Fox.

Vào năm 1969, Standard Bank sáp nhập với Ngân hàng Chartered của Ấn Độ, Úc và Trung Quốc, thành lập ngân hàng mới tên Standard Chartered Bank. Năm 1969, Standard Bank Investment Corporation (nay là Standard Bank Group) được thành lập với tư cách là công ty mẹ của Ngân hàng Nam Phi.

 

 

Vào tháng 3 năm 2019, Standard trở thành ngân hàng đầu tiên ở Châu Phi chuyển hoạt động của mình sang Amazon Web Services. Ngân hàng đã phát triển rộng khắp 17 quốc gia châu Phi và 16 quốc gia trên khắp Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Đông Âu.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Thanh Huyền (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet) – Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (Worldkings.org)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ