image not found

(WCSA.WORLD) Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất thế giới (P71) - Thư viện Tiểu bang New York.

22-01-2018

(WCSA.WORLD - Kyluc.vn) Thư viện tiểu bang New York được thành lập vào năm 1818 để phục vụ chính phủ của bang. Thư viện này là một trong những thư viện lớn nhất trên thế giới với số lượng các mục được giữ, với hơn 20 triệu mặt hàng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 2 của 322 trang (3219 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ