image not found

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.17) Chùa Dâu (Bắc Ninh) - Trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam

14-12-2021

Chùa Dâu ở Bắc Ninh là nơi khởi nguồn tín ngưỡng thờ Tứ pháp - bốn vị nữ thần tương ứng với các hiện tượng mây, gió, sấm, chớp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 253 trang (2526 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ