image not found

Đề cử Top đặc sản, hành trình tìm kiếm và quảng bá đặc sản Việt Nam 2020 (P.1): Gạo ruộng rươi Kiến Thụy (Hải Phòng)

05-06-2020

“Gạo ruộng rươi” là sản phẩm từ mô hình sản xuất dựa trên môi trường cộng sinh đặc biệt của rươi và cây lúa. Đây là đặc sản được lựa chọn làm sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) của huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 198 trang (1971 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ