Du khảo rừng tràm Trà Sư - An Giang

08-03-2012

Đây là một số hình ảnh về rừng tràm Trà Sư (Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) với đường mòn và cảnh êm đềm của bốn mùa nơi đây.

Ảnh đường mòn trong rừng tràm Trà Sư
Ảnh đường mòn trong rừng tràm Trà Sư
Ảnh êm đềm rừng tràm Trà Sư
Ảnh êm đềm rừng tràm Trà Sư
Ảnh mùa Đông của rừng tràm Trà Sư
Ảnh mùa Đông của rừng tràm Trà Sư
Ảnh mùa Hạ của rừng tràm Trà Sư
Ảnh mùa Hạ của rừng tràm Trà Sư
Ảnh mùa Thu của rừng tràm Trà Sư
Ảnh mùa Thu của rừng tràm Trà Sư
Ảnh mùa Xuân của rừng tràm Trà Sư
Ảnh mùa Xuân của rừng tràm Trà Sư
Theo Vnexpress
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ