Top 100 công trình trăm tuổi nổi tiếng Việt Nam (P.77): Cung Diên Thọ (Huế)

09-01-2017

(Kỷ lục) - Cung Diên Thọ là một hệ thống kiến trúc cung điện qui mô nhất còn lại tại cố đô Huế.

Diên Thọ chính điện

 

Tuy đã bị hư hỏng và đổi thay bởi sự tàn phá của thời gian nhưng những di tích còn lại hiện nay vẫn cho chúng ta hình dung được qui cách kiến trúc của một hệ thống cung điện ngày xưa – một trong những khu vực kín cổng cao tường trong Đại nội, và hiểu biết phần nào về nếp ăn ở, sinh hoạt của bà Hoàng Thái Hậu dưới thời quân chủ.

Cung Diên Thọ gồm có hơn 10 tòa nhà được bố trí trong khuôn tường thành hình chữ nhật rộng khoảng 100m, dài gần 150m, cao quá đầu người. Tòa nhà chính nằm ở giữa dành làm nơi mẹ vua nghỉ và tiếp khách. Ơ đây, nay chỉ còn Cung Diên Thọ, Điện Thọ Ninh, Tạ Trường Du, am Phước Thọ và lầu Tịnh Minh, tuy không nguyên vẹn.

 

 

Cung Diên Thọ là một đơn vị kiến trúc lớn nhất trong toàn cung. Cung Diên Thọ thuộc vào hàng những công trình kiến trúc quan trọng và được xây dựng sớm nhất trong Đại Nội, từ năm 1804. Nó đã qua nhiều lần đổi tên: Cung Trường thọ thời Gia Long, cung Từ Thọ thời Minh Mạng, cung Gia Thọ thời Tự Đức, cung Ninh Thọ thời Thành Thái và cung Diên Thọ thời Khải Định. Nội thất nay còn treo tấm hoành phi đề ba chữ "Diên Thọ Cung” được sơn son thếp vàng lộng lẫy.

 

 

Tòa nhà được xây dựng trên nền hình chữ nhật dài 34,7m rộng 27,5m, gồm 7 gian, Hai chái và hai hiên trước, sau. Hiên trước rộng 2m, hiên sau rộng 4,5m. Hệ thống vì kèo tiền doanh làm theo kiểu chồng rường giả thủ, chạm trổ tỉ mỉ, thanh nhã. Chính doanh, bốn gian hai bên được căn riêng làm bồn kín – nơi ăn ngủ của bà Hoàng Thái Hậu. Ba gian giữa kê bục gỗ là nơi tiếp khách. Toàn bộ tường gỗ trong nhà sơn màu đen xẫm.


Vietkings (tổng hợp) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ