Top 100 công trình trăm tuổi nổi tiếng Việt Nam (P.95): Văn miếu Quốc Tử Giám (Tp. Hà Nội)

27-01-2017

(Vietkings) - Tọa lạc trên diện tích 54.331m2, Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội là một quần thể di tích văn hóa - lịch sử đặc biệt mang nhiều ý nghĩa về nền học vấn lâu đời của người Việt Nam.

 

 

Quần thể này gồm hai di tích: Văn Miếu và Quốc Tử Giám. Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử cùng các vị Tiên thánh, Tiên hiền của Nho học. Quốc Tử Giám - Thái Học viện thờ Tư nghiệp Chu Văn An và các vị vua: Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông là những người có công lớn trong sự hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

 

 

Nằm trong hệ thống của Văn miếu Quốc tử giám, Khuê Văn Các được chọn làm biểu tượng của đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. 82 Bia tiến sĩ tương ứng với 82 khoa thi được dựng, khắc tên 1304 tiến sĩ, đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu Thế giới.

 

Vietkings (tổng hợp) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ