Bộ sách động thực vật chí nhiều tập nhất

10-03-2012

(Kỷ lục) - Sau 15 năm triển khai, bộ sách Động vật chí, thực vật chí Việt Nam do Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật Việt Nam chủ trì soạn thảo gồm 36 tập, trong đó có 25 tập Động vật chí và 11 tập Thực vật chí Việt Nam đã được xuất bản và phát hành trong và ngoài nước. Tổng khối lượng trang in trên 10.000.

Bộ sách gồm 25 tập Động vật chí, 11 tập Thực vật chí

Đây là những công trình mang tầm quốc gia và quốc tế, kết quả của hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu tài nguyên sinh vật sinh vật, đa dạng sinh học ở nước ta trong quá trình lâu dài từ đầu thế kỷ tới nay, với sự tham gia, đóng góp của nhiều thế hệ các nhà khoa học (hiện nay nhiều người đã không còn), thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học trong cả nước gồm 57 chuyên gia động vật học, 40 chuyên gia thực vật học, phần lớn đều có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học… và các nhà khoa học nước ngoài.

Động vật chí, thực vật chí Việt Nam phản ánh đầy đủ các loài sinh vật hiện có ở nước ta, phân bố ở các vùng miền địa lý, các cảnh quan, đặc điểm sinh học, sinh thái các loài, giá trị nguồn lợi…để từ đó có cơ sở cho việc quy hoạch, phát triển, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật. Nội dung của bộ sách tập trung vào phân loại các động, thực vật, được trình bày theo hệ thống họ, giống, loài, phân loài.

Động vật chí Việt Nam

Bộ sách được xem là một tài liệu tổng hợp rất cơ bản, mang tính chất chính thống, tin cậy về tiềm năng tài nguyên sinh vật, mức độ phong phú của sinh vật nước ta để sử dụng, đáp ứng kịp thời công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời cung cấp sự hiểu biết tổng thể tương đối toàn diện, chuẩn xác về các nhóm động vật, thực vật quan trọng trên đất liền, hải đảo và vùng biển Việt Nam.

Thực vật chíViệt Nam

Sự ra đời của bộ sách được đánh giá như một sự kiện trong lĩnh vực nghiên cứu, đánh giá tài nguyên sinh vật và bảo tồn đa dạng sinh học, được các nước trong khu vực và thế giới, các quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế đánh giá cao.


Vào lúc 10 giờ ngày 9.3.2012, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao giấy xác lập và biểu tượng lưu niệm kỷ lục: Bộ sách Động thực vật chí nhiều tập nhất cho đại diện Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam.


T.Tín - H.Đường
(kyluc.vn)
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ