Không gian nghệ thuật sắp đặt với nhiều con diều Huế nhất

07-04-2012

(Kỷ lục) - 1.000 con diều Huế với các chủng loại như chim công, chim hạc, cánh dơi, bồ câu... có kích thước 1,6m, 2m và lớn nhất là 2,5m tạo nên không gian nghệ thuật sắp đặt trên cầu Tràng Tiền - Huế dịp Festival 2010.Chương trình do Câu lạc bộ diều Huế thực hiện từ ngày 4.6.2010 bởi 10 nghệ nhân, và được treo bằng 300 cây tre cán giáo trên hai đầu cầu và thân 6 vài cầu Tràng Tiền. Số diều này được làm trong 75 ngày từ 18.3 đến 4.6.2010.H.Vang - kyluc.vn
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ