image not found

[Hành trình Việt Nam Sản phẩm Việt Nam - The Best Of Vietnam] Đề cử 81: Sản phẩm Công ty May 10

20-02-2019

(BESTVIETNAM - VIETKINGS) Tiền thân của Tổng Công ty May 10-CTCP là Xưởng May 10 được hợp nhất từ các Xưởng may quân trang tại chiến khu Việt Bắc năm 1952. Sau nhiều lần chuyển đổi, đến năm 2010, Công ty trở thành Tổng Công ty May 10-CTCP (Garco 10).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 1 của 35 trang (347 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ