11 phim truyền hình Trung Quốc có lượt xem trên mạng cao nhất 2 năm qua

23-08-2017

Theo thống kê của PPTV, Sở Kiều Truyện là bộ phim truyền hình Trung Quốc có lượt xem trên mạng cao nhất giai đoạn năm 2015-2017 (tính đến ngày 31/7/2017).

 

1. Sở Kiều Truyện. Tổng lượt xem: 43 tỷ.

1. Sở Kiều Truyện. Tổng lượt xem: 43 tỷ.
 

2. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Tổng lượt xem: 42 tỷ.

2. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Tổng lượt xem: 42 tỷ.
 

3. Trạch Thiên Ký. Tổng lượt xem: 29 tỷ.

3. Trạch Thiên Ký. Tổng lượt xem: 29 tỷ.
 

4. Danh Nghĩa Nhân Dân. Tổng lượt xem: 27 tỷ.

4. Danh Nghĩa Nhân Dân. Tổng lượt xem: 27 tỷ.
 

5. Tru Tiên Thanh Vân Chí. Tổng lượt xem: 26.9 tỷ.

5. Tru Tiên Thanh Vân Chí. Tổng lượt xem: 26,9 tỷ.
 

6. Mị Nguyệt Truyện. Tổng lượt xem: 26.6 tỷ.

6. Mị Nguyệt Truyện. Tổng lượt xem: 26,6 tỷ.
 

7. Cẩm Tú Vị Ương. Tổng lượt xem: 25.4 tỷ.

7. Cẩm Tú Vị Ương. Tổng lượt xem: 25,4 tỷ.
 

8. Hoan Lạc Tụng 2. Tổng lượt xem: 25.1 tỷ.

8. Hoan Lạc Tụng 2. Tổng lượt xem: 25,1 tỷ.
 

9. Hoa Thiên Cốt. Tổng lượt xem: 24 tỷ.

9. Hoa Thiên Cốt. Tổng lượt xem: 24 tỷ.
 

10. Hoan Lạc Tụng. Tổng lượt xem: 23 tỷ.

10. Hoan Lạc Tụng. Tổng lượt xem: 23 tỷ.
 

11. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Tổng lượt xem: 21 tỷ

11. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Tổng lượt xem: 21 tỷ

Theo Lương Ngọc - KhoahocPhattrien (Theo PPTV)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ