Top 10 xe hơi tiết kiệm nhiên liệu nhất năm 2020: Gọi tên Toyota Camry

30-06-2020

Trang US News vừa công bố danh sách 10 xe hơi tiết kiệm nhiên liệu nhất năm 2020. Trong đó có sự góp mặt của Honda Insight, Toyota Camry Hybrid, Toyota Corolla Hybrid, Toyota Camry, Honda Accord Hybrid…

1. Hyundai Ioniq 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,9 lít/100 km).

1. Hyundai Ioniq 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,9 lít/100 km).

 

2. Toyota Prius 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5 lít/100 km).

2. Toyota Prius 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5 lít/100 km).

=3. Honda Insight 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,4 lít/100 km).

=3. Honda Insight 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,4 lít/100 km).

=3. Toyota Camry Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,4 lít/100 km).

=3. Toyota Camry Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,4 lít/100 km).

=3. Toyota Corolla Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,4 lít/100 km).

=3. Toyota Corolla Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,4 lít/100 km).

6. Honda Accord Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,9 lít/100 km).

6. Honda Accord Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,9 lít/100 km).

=7. Lexus ES Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,4 lít/100 km).

=7. Lexus ES Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,4 lít/100 km).

=7. Toyota Avalon Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,4 lít/100 km).

=7. Toyota Avalon Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,4 lít/100 km).

=9. Kia Optima Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,7 lít/100 km).

=9. Kia Optima Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,7 lít/100 km).

=9. Ford Fusion Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,7 lít/100 km).

=9. Ford Fusion Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,7 lít/100 km).

 

Nguồn: https://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/top-10-xe-hoi-tiet-kiem-nhien-lieu-nhat-nam-2020-goi-ten-toyota-camry/20200629120236469


Theo Ngọc Hân - Doanhnghiepvn.vn (Theo US News)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ