[WORLDKINGS] Best Thế Giới - State Grid (Trung Quốc) : Tập đoàn điện lực giá trị nhất thế giới 2020

09-10-2020

(Kyluc.vn - Bestplus.vn) Theo Statista, Tập đoàn lưới điện Trung Quốc, được biết với tên gọi State Grid là thương hiệu tiện ích có giá trị nhất trên toàn thế giới 2020, với giá trị thương hiệu là 56,965 triệu đô la Mỹ vào năm 2020.

 

 

Tập đoàn lưới điện Trung Quốc, tiếng anh: State Grid Corporation of China (SGCC), thường được gọi là State Grid, là một tập đoàn điện lực thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc.

Trung Quốc bắt đầu sáng kiến ​​cải cách ngành điện của đất nước theo quy trình ba giai đoạn vào năm 1986. Giai đoạn thứ ba và giai đoạn cuối vào tháng 3 năm 2002, Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa ra kế hoạch tái cấu trúc hệ thống điện của đất nước nhằm tạo ra sự cạnh tranh.

 

 

Tổng công ty Lưới điện Nhà nước Trung Quốc được thành lập vào ngày 29 tháng 12 năm 2002, khi tái cơ cấu đã chia Tổng công ty Điện lực Nhà nước Trung Quốc trước đây thành hai công ty lưới điện, năm tập đoàn phát điện và bốn công ty kinh doanh phụ trợ. Hai công ty lưới điện được thành lập là Tổng công ty Lưới điện Nhà nước Trung Quốc và một Công ty Lưới điện Phương Nam nhỏ hơn của Trung Quốc. Khi thành lập, công ty này có công suất phát điện là 6,47 gigawatt.

 

 

Tập đoàn lưới điện Trung Quốc là công ty có mạng lưới điện lớn nhất trên thế giới và tính đến năm 2019, là công ty lớn thứ năm thế giới tính theo doanh thu. Trong năm 2016/17, công ty có 927.839 nhân viên, 1,1 tỷ khách hàng và doanh thu tương đương 363,125 tỷ đô la Mỹ.

Theo Statista, State Grid là thương hiệu tiện ích có giá trị nhất trên toàn thế giới vào năm 2020, với giá trị thương hiệu là 56,965 triệu đô la Mỹ vào năm 2020.

Theo bestplus.vn


Thanh Huyền (nguồn ảnh: internet) – Theo Bestplus.vn

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ