image not found

[WORLDKINGS] Best Thế Giới - Hilton Hotels & Resorts (Mỹ): Chuỗi khách sạn giá trị nhất thế giới 2020

13-09-2020

(Kyluc.vn - Bestplus.vn) Theo Statista, Hilton Hotels & Resorts là chuỗi khách sạn giá trị nhất vào năm 2020, với giá trị thương hiệu toàn cầu khoảng 10,83 tỷ đô la Mỹ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 10 của 115 trang (1144 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ