image not found

VetiGel: gel cầm máu tức thời của cậu học sinh 17 tuổi

21-07-2015

Joe Landolina phát minh ra loại gel cầm máu sau vài giây từ một loại polyme chiết xuất từ tảo khi mới 17 tuổi.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 16 của 16 trang (157 bài)Đầu<...16
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ