image not found

Cụ ông 89 tuổi thắng “Tìm kiếm tài năng Anh” 2019

03-06-2019

Cụ ông Colin Thackery, 89 tuổi, người có 25 năm phục vụ quân đội Anh, đã chiến thắng... oanh liệt cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Anh” 2019.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 25 trang (243 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ