• Trang chủ
  • [top 100 trường đại học nổi tiếng thế giới p.88] đại học basel - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > [top 100 trường đại học nổi tiếng thế giới p.88] đại học basel

[Top 100 trường Đại học nổi tiếng thế giới-P.88] Đại học Basel, Basel, Thụy Sĩ

19-09-2018

(#Kỷ Lục-VietKings)Trường Đại học Basel được thành lập năm 1460 và là trường đại học lâu đời nhất ở Thụy Sĩ và là một trong những tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất trên thế giới.