• Trang chủ
  • [wowtimes top 100 đơn vị 100 tuổi] (p.24) - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > [wowtimes top 100 đơn vị 100 tuổi] (p.24)

[WCSA] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu_2019 - Top 50 món quà lưu niệm nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới (P.24) Quà lưu niệm Mặt nạ Venetian truyền thống, Ý

03-07-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Các tính năng chính của Venice Carnival, một mặt nạ Venetian truyền thống là món quà lưu niệm phải có để mang lại cho bạn sau khi đến thăm thành phố.