• Trang chủ
  • Ô tác bengal - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ô tác bengal

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.334) Ô tác Bengal: Loài ô tác hiếm nhất thế giới chỉ tìm thấy ở Campuchia và Việt Nam trong Đông Dương

05-10-2022

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Ô tác Bengal còn gọi là ô tác Nam Á là một loài chim ô tác sống ở Ấn Độ, Campuchia và Việt Nam.