• Trang chủ
  • Úp ngược - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Úp ngược

[TIN SÁNG][WORLDKINGS] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.439) Tàu lượn Corkscrew (Hoa Kỳ): Tàu lượn siêu tốc đầu tiên trên thế giới có 3 vòng xoay úp ngược liên tục

17-04-2023

(kyluc.vn – worldkings.org) Được xây dựng vào năm 1976, đây là tàu lượn siêu tốc đầu tiên trên thế giới có 3 vòng xoay đảo ngược liên tục. Vào ngày 20 tháng 04 năm 2023, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Corkscrew là “Tàu lượn siêu tốc đầu tiên trên thế giới có 3 vòng xoay úp ngược liên tục”.