• Trang chủ
  • Ông già noel cưỡi voi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ông già noel cưỡi voi

Mùa giáng sinh khác biệt tại Thái Lan với hình ảnh ông già Noel cưỡi voi đi phát khẩu trang

28-12-2021

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Quản tượng mặc đồ ông già Noel tới các trường ở tỉnh Ayutthaya phát khẩu trang cho học sinh nhằm nâng cao nhận thức về Covid-19.