• Trang chủ
  • Đài tiếng nói việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đài tiếng nói việt nam

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 77 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945- 7/9/2022)

07-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Vào lúc 11h30 phút ngày 7/9/1945: Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức cất tiếng chào đời. Nội dung buổi phát thanh đầu tiên bằng tiếng Việt bắt đầu bằng câu: "Đây là Tiếng nói của Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.