• Trang chủ
  • Đèn lồng hình phật đản sanh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đèn lồng hình phật đản sanh

Chùa Hiển Nam (Quy Nhơn - Bình Định) xác lập Kỷ lục Việt Nam

19-07-2022

(Kỷ lục - VietKings) Ngày 27/7/2022 (nhằm ngày 29 tháng 6 năm Nhâm dần) Chùa Hiển Nam (Quy Nhơn - Bình Định) tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Cố Đại sư Thích Chơn Tôn - hiệu: Từ Hàng đồng thời đón nhận Kỷ lục Việt Nam: Ngôi chùa thực hiện và trang trí đèn lồng hình Phật Đản sanh làm thủ công với số lượng nhiều nhất. Kỷ lục được thực hiện nhằm kính mừng Đại lễ Phật đản năm 2022.