• Trang chủ
  • Đình thông tây hội - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đình thông tây hội

[WOWTIMES- Top 100 Công trình trên 100 tuổi] (P.41) Đình Thông Tây Hội- ngôi đình hơn 300 năm tuổi, khoảng lặng trầm mặc của Sài Gòn (1679- 2022)

16-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Từ thuở những người dân đầu tiên đến vùng Sài Gòn- Gia Định mở đất hơn 3 thế kỷ qua, ngôi đình cổ Thông Tây Hội đã hình thành và đến hôm nay, đây vẫn là nơi duy trì nhiều giá trị văn hóa - tín ngưỡng tốt đẹp của dân tộc bên cạnh những giá trị nghệ thuật kiến trúc truyền thống độc đáo.