• Trang chủ
  • Đôi giày hiếm có moon shoes của nike vừa đạt giá đấu kỷ lục 437.000 đô la tại một phiên đấu giá của sotheby's - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đôi giày hiếm có moon shoes của nike vừa đạt giá đấu kỷ lục 437.000 đô la tại một phiên đấu giá của sotheby's