• Trang chủ
  • Đơn vị thiết lập trung tâm giám sát và phản ứng trên mạng đầu tiên do người việt nghiên cứu và phát triển - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đơn vị thiết lập trung tâm giám sát và phản ứng trên mạng đầu tiên do người việt nghiên cứu và phát triển

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.412]: Đơn vị thiết lập trung tâm giám sát và phản ứng trên mạng đầu tiên do người Việt nghiên cứu và phát triển

17-04-2020

​ (VIETMASTER) Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security – VCS) là công ty an toàn thông tin đầu tiên của Việt Nam xây dựng được một hệ sinh thái giải pháp do chính các chuyên gia trong nước nghiên cứu và phát triển.