• Trang chủ
  • Đại học đà lạt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đại học đà lạt

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 45 năm ngày thành lập Trường Đại học Đà Lạt (27/10/1976 - 27/10/2021)

27-10-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Trường Đại học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một trường tư thục thành lập trước ngày 30/04/1975 và bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958 – 1959.

  • 40415_TS-DUONG-TAN-NHUT-DAU-TIEN-NHA-GIONG-LAN-HAI-DO.jpg

    [THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] P11: Người Việt Nam đầu tiên nhân bản vô tính loài lan hài đỏ

    18-03-2019

    (KỶ LỤC - VIETKINGS) Tên tuổi c��a GS.TS Dương Tấn Nhựt gắn liền với những nghiên cứu, nuôi cấy mô, nhân giống thành công nhiều loài hoa như hàng chục loài hoa lily, hoa lan, hoa salem… Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên nhân bản vô tính thành công loài lan hài đỏ - loài lan này tưởng như đã tuyệt chủng vì đã không tìm thấy ở đâu trên thế giới trong vài chục năm.