• Trang chủ
  • Đại học waseda - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đại học waseda

[TIN SÁNG] [WORLDKINGS] Top 500 kỷ lục bất biến Thế giới (P.243) WABOT-1 (Nhật Bản) - Robot hình người có đầy đủ tứ chi đầu tiên thế giới

10-01-2022

(kyluc.vn – WorldKings.world) Bắt đầu từ năm 1970, các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda ở Nhật Bản đã bắt đầu nghiên cứu robot nhân hình quy mô đầy đủ đầu tiên trên thế giới. Mặc dù hơi thô sơ đối với các tiêu chuẩn hiện đại, nhưng vào thời đó, WABOT-1 là một bước tiến vượt bậc.