• Trang chủ
  • Đại tiệc chay lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đại tiệc chay lớn nhất thế giới

[SỰ KIỆN XÁC LẬP KỶ LỤC THẾ GIỚI] – Đại tiệc Chay lớn nhất thế giới tại Việt Nam

22-11-2021

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Với những ý nghĩa tích cực của việc ăn chay, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã kết hợp với các đơn vị liên quan tổ chức một đại sự kiện ẩm thực mang tên “Đại tiệc chay” để có thể đưa văn hóa ăn chay đến tất cả mọi người.