• Trang chủ
  • Đập tam hiệp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đập tam hiệp

Dự án đường hầm dẫn nước dài nhất thế giới đưa nước từ Đập Tam Hiệp dến Bắc Kinh

29-07-2022

(kyluc.vn - worldmark.world) Là một phần của kế hoạch cơ sở hạ tầng khổng lồ, Trung Quốc đã khởi xướng một dự án đào đường hầm mới để vận chuyển nước từ đập Tam Hiệp đến Bắc Kinh.