• Trang chủ
  • Đặc sản côn đảo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đặc sản côn đảo

Top 100 Đặc Sản Quà Tặng Việt Nam 2020 – 2021 (P.4): Mứt Hạt Bàng Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)

16-03-2021

Bàng ở Côn Đảo là loại cây rừng, lá và quả thật to, người dân Côn Đảo thu hái quả bàng đem phơi cho dốt vỏ, rồi trong những lúc rỗi việc nhà, đem ra chẻ lấy hạt dùng làm mứt...