• Trang chủ
  • Đặc sản việt nam tiếp tục được liên minh kỷ lục thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đặc sản việt nam tiếp tục được liên minh kỷ lục thế giới

06 Kỷ lục Thế giới mới về Ẩm thực, Đặc sản Việt Nam tiếp tục được Liên minh Kỷ lục Thế giới công bố năm 2022

26-12-2022

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Tháng 9/2020, với hiệu ứng tích cực và mạnh mẽ mà 5 Kỷ lục Thế giới đầu tiên trong lĩnh vực ẩm thực của Việt Nam được Liên minh Kỷ lục Thế giới - WorldKings xác lập mang lại, tháng 9/2020, VietKings quyết định tiếp tục thiết lập các hồ sơ đề cử Kỷ lục Thế giới – Lần II trong lĩnh vực ẩm thực của Việt Nam để gửi đến Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings). Sau gần 2 năm, đầu tháng 8/2022, LIÊN MINH KỶ LỤC THẾ GIỚI (WORLDKINGS) chính thức có quyết định xác lập 06 KỶ LỤC THẾ GIỚI MỚI VỀ ẨM THỰC – ĐẶC SẢN CỦA VIỆT NAM.