• Trang chủ
  • Đỉnh fansipan - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đỉnh fansipan

Những địa danh nổi tiếng xuất hiện trên mẫu hộ chiếu mới

13-07-2022

Các biểu tượng du lịch và địa danh nổi tiếng như: Khuê Văn Các, vịnh Hạ Long, đỉnh Fansipan, kinh thành Huế ... được in trong hộ chiếu mới để quảng bá hình ảnh Việt Nam.