• Trang chủ
  • Đồng hồ nguyên tử - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đồng hồ nguyên tử

Đồng hồ nguyên tử của Mỹ phá kỷ lục về độ chính xác

02-04-2024

(kyluc.vn) Chiếc đồng hồ mạng tinh thể nguyên tử mới phá kỷ lục về độ chính xác khi chỉ lệch một giây sau 39,15 tỷ năm.