• Trang chủ
  • Đồng hồ nguyên tử - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đồng hồ nguyên tử
0_td-quay.jpg

Đồng hồ nguyên tử ghi nhận hiện tượng Trái Đất quay nhanh hơn trong năm 2020

04-01-2021

(kyluc.vn – Worldkingstimes.world) Nhiều người trong chúng ta ước mình có thể vượt qua năm khó khăn này càng nhanh càng tốt. Có vẻ như Trái đất cũng cảm thấy như vậy — gần đây nó quay nhanh bất thường. Năm 2020 bao gồm 28 ngày ngắn nhất kể từ năm 1960.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ