• Trang chủ
  • Đhqghn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đhqghn

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 17 năm ngày thành lập Trường ĐH Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (25/05/2004 - 25/05/2021)

24-05-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường ĐH Công nghệ là một trong 6 trường đại học thành viên của ĐHQGHN, được thành lập ngày 25/5/2004 theo Quyết định số 92/2004QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại Khoa Công nghệ và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học thuộc ĐHQGHN.