• Trang chủ
  • Đài thiên văn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đài thiên văn

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.340) Đài thiên văn Nha Trang (Việt Nam): Đài thiên văn đầu tiên của khu vực Đông Dương

15-11-2022

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Đài Thiên văn Nha Trang là một trong hai đài thiên văn được đầu tư xây dựng trong khuôn khổ dự án của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC).

Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối