• Trang chủ
  • Đèn lồng trung hoa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đèn lồng trung hoa

(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1346 - Tianyu Arts & Culture, Inc (Chicago) : Công ty tổ chức lễ hội đèn lồng Trung Hoa lớn nhất tại Hoa Kỳ

18-01-2023

(kyluc.vn – uskings.us) Tianyu Arts & Culture, Inc., là công ty tổ chức lễ hội đèn lồng Trung Quốc lớn nhất ở Bắc Mỹ và là một trong những công ty đầu tiên mang truyền thống thả đèn lồng Trung Quốc đích thực đến Hoa Kỳ và Châu Âu. Tập đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ là công ty con của Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Tianyu Tứ Xuyên, có trụ sở chính tại thành phố Zigong thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc.