• Trang chủ
  • Đường biên giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đường biên giới

[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.240] Botswana – Zambia (Châu Phi): Đường biên giới trên đất liền ngắn nhất thế giới

30-09-2023

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Đường biên giới đất liền ngắn nhất thế giới chỉ dài 135 mét.

Trang 1 của 2 trang (11 bài)12>Cuối