• Trang chủ
  • Đường dây - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đường dây

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.245] Đường dây điện 110kV trên không vượt biển dài nhất Việt Nam tại Kiên Giang

22-10-2019

(Kỷ lục - VietKings) Đường dây này nằm trong chuỗi dự án cấp điện lưới quốc gia cho các xã đảo thuộc huyện Kiên Hải, Kiên Lương, Phú Quốc và thị xã Hà Tiên dài gần 44 km (đoạn trên đất liền dài 19,4 km, đoạn trên biển dài 24,5 km). Đây là đường dây 110kV trên không vượt biển có quy mô lớn nhất, lần đầu được thực hiện tại Kiên Giang.

Trang 2 của 2 trang (13 bài)Đầu<12