• Trang chủ
  • Đường hầm dài nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đường hầm dài nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.331] - SMART Tunnel (Malaysia): Đường hầm đa năng dài nhất thế giới

05-02-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Đường hầm dài 9,7 km này là đường hầm thoát nước mưa dài nhất Đông Nam Á và dài thứ hai ở Châu Á. Xét theo tiêu chí khác, đây còn là đường hầm đa năng dài nhất thế giới.