• Trang chủ
  • Đường hầm dài nhất trung quốc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đường hầm dài nhất trung quốc

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Á (ASRI) – P30 - Dahuofang Water Tunnel (Trung Quốc): Đường hầm cấp nước dài nhất châu Á

30-03-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Dahuofang Water Tunnel, Trung Quốc là đường hầm cấp nước dài nhất châu Á.