• Trang chủ
  • Đường sắt dài nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đường sắt dài nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.866] Hubli Junction railway station (Ấn Độ): Sân ga đường sắt dài nhất thế giới

03-11-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Sân ga đường sắt dài nhất thế giới trước đây là ga đường sắt Gorakhpur Junction với chiều dài 1.366,33 m. Ga đường sắt Hubballi của Karnataka hiện là ga đường sắt dài nhất thế giới với kích thước chiều dài 1.505 mét và chiều rộng 10 mét.