• Trang chủ
  • Đất nước trẻ nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đất nước trẻ nhất thế giới

Điểm tin kỷ lục: Tìm hiểu đất nước trẻ nhất thế giới

17-02-2020

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Nam Sudan là đất nước "em út" của thế giới khi mới chính thức giành độc lập vào năm 2011. Đất nước này sở hữu nguồn tài nguyên lớn.