• Trang chủ
  • Đặc sản của việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đặc sản của việt nam
0_z2880783585880_c36db066d278b99ad401ff546c5ad463.jpg

VietKings tiếp tục đề cử 6 Kỷ lục thế giới mới về ẩm thực - đặc sản của Việt Nam đến WorldKings và WRA (Lần II/2021)

30-10-2021

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Để tiếp tục hành trình quảng bá các giá trị đặc biệt của đất nước và con người Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực ẩm thực, đầu tháng 10 năm 2021, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã hoàn thiện 6 bộ hồ sơ đề cử Kỷ lục Thế giới mới liên quan đến Ẩm thực, đặc sản Việt Nam gửi đến Liên Minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) và Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ